nlc-logo

Engedélyezi, hogy az nlcafe.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.

Nyereményjátékok
Tőled tanultam! – szabályzat

Tőled tanultam! – szabályzat

Oszd meg velünk, hogy mi a legfontosabb tanács, mottó, életigazság, amit édesanyádtól tanultál! A 10 közönség kedvenc mottót NLCafé ajándékcsomaggal jutalmazzuk! 
Avatar
NLCafé
f Ajánlom

 

Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.nlcafe.hu weboldalon elérhető, Tőled tanultam! elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Digitális Média).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Digitális Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Pályázat leírása

A Pályázat során az olvasóktól beküldött mottókat, gondolatokat, életigazságokat várunk, amelyeket az édesanyjuktól tanultak a “Tőled Tanultam!” http://www.nlcafe.hu/toled_tanultam/jatekoldal/  webcímen, 2017. július 10. és 25. között. Ezt követően az NLCafé szakmai zsűrije előszűri a pályázatokat, amelyekből a 10 legjobbat az olvasók választják ki. A pályázók hozzájárulnak, hogy a beküldött pályázatokat névvel jelenítsük meg a weboldalon.  A zsűri a jelölteket szubjektív szempontok, a legegyedibb, legkreatívabb gondolatok alapján választja ki. Miután megtörtént az előszűrés, a pályázatokat közzé tesszük az oldalon, és szavazást indítunk az olvasók körében. Az olvasóink döntik el, hogy melyik 10 pályázat lesz a legjobb. A 10 legjobb pályázat beküldőjét NLCafé ajándékcsomaggal jutalmazzuk . 

A Pályázó a jelölő pályázat beküldésével szavatolja, hogy az abban leírtak a valóságnak megfelelnek, a megadott elérhetőségen a Pályázóval vagy a Jelölttel a Central Digitális Média a kapcsolatot felveheti, a benne szereplő személyes adatok a Central Digitális Média részére történő továbbításához és kezeléséhez hozzájárul.

A Central Digitális Média a 10 kiválasztott jelölttel felveszi a kapcsolatot, akik a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan az NLCafé weboldalon történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot engednek a Central Digitális Média-nak. Pályázó és Jelölt a tartalom beküldésével szavatolják, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedésére jogosultak. 

Amennyiben a Pályázó vagy Jelölt magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Digitális Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a Central Digitális Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média-t a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2017. JÚLIUS 10. és JÚLIUS 25. között zajlik.

A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a jelölés lezárultának, JÚLIUS 25. 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és a jelölés lezárulta után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatok elbírálására, a jelöltek bemutatására és a szavazásra JÚLIUS 26. ÉS JÚLIUS 31. között kerül sor. Eredményt Augusztus 2-án hirdetünk. 

 

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • elérhetőségek (Pályázó neve, e-mail címe, telefonszáma) hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • amennyiben Jelölt kiválasztásra kerül, Jelölt személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel vehet részt a Pályázatban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a Central Digitális Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Digitális Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázati szakasz (JÚLIUS 10. és JÚLIUS 25. között) teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

A Pályázat nyereménye: 10 db NLCafé nyereménycsomag (Egy csomag 1 db bögréből, 1 db füzetből és 1 db tollból áll)

Nyertes: a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Digitális Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Digitális Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Digitális Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása Július 26. és július 31. között történik.

A pályázatokat előzetesen zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. Majd az előszűrt pályázatok közül az NLCafé olvasói választják ki a 10 nyertes pályázatot szavazással. 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Digitális Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Digitális Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Digitális Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Digitális Média kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Digitális Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Digitális Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Digitális Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Digitális Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Digitális Média részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Digitális Média a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

 

9. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Digitális Média nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central Digitális Média az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a Pályázatra való jelentkezés során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig kezelje;a Pályázat során beküldött fényképeket a Pályázat időtartama alatt a www.nlcafe.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával.
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét a az elbírálást követő 30 napig a www.nlcafe.hu weboldalon kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.       (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 

A Central Digitális Média adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: nyeremenyjatek@nlcafe.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Digitális Média Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Digitális Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Digitális Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Digitális Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Digitális Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Digitális Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Digitális Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Digitális Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Digitális Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Digitális Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Digitális Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Digitális Média-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

11. Egyéb

A Central Digitális Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 10 napig elérhető a www.nlcafe.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a nyeremenyjatek@nlcafe.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2017. július 10.

 

Megosztás Facebookon