nlc-logo

Engedélyezi, hogy az nlcafe.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.

Nyereményjátékok
Jöjjön velünk moziba!

Jöjjön velünk moziba!

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett Jöjjön velünk moziba! nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték).
Avatar
NLCafé
f Ajánlom

A Nyereményjáték kiírója: Sanoma Media Budapest Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.) együttműködésben az InterCom Zrt.- vel (székhely: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 23. I. em.)

Jöjjön velünk moziba!1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjáték csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Nyereményjáték leírása

Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk meg a Meglepetés magazin olvasói között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy a Nők Lapja 2012/06. lapszámában megjelenő „Jöjjön velünk moziba!” nyereményjátékban található kérdésre beküldi a helyes választ nyílt postai levelezőlapon vagy borítékban névvel, címmel és email címmel ellátva az alábbi címre: Jelige: „Jöjjön velünk moziba!” játék, Budapest 1554 Budapest Pf. 126.

Ha valaki több helyes megfejtést is küld, és több levelezőlapja vagy borítékja is kisorsolásra kerül a sorsolás folyamán, a nyertes csak 1 db nyereményre lesz jogosult.
A nyereményjáték beérkezési határideje: 2012.02.17.
Sorsolás időpontja: 2012.02.21. 11.00.
A nyerteseket emailben értesítjük, a beengedés lista alapján történik, jegyek nem kerülnek előzetesen kipostázásra.

A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2012.02.08-tól 2012.02.17-ig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Sanoma Media Budapest Zrt. a nyereményjáték időtartamának végén a beérkezett pályázatokból 2012.02.21-én 11.00-kor sorsol. A sorsolás alkalmával 100 nyertes kerül kisorsolásra.

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:

– a pályázáshoz szükséges nyílt postai levelezőlap vagy a megfejtés borítékban való elküldésével

– a Nyereményjátéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet,

A Nyereményjátékra való jelentkezéshez szükséges megfejtést az alábbi módokon lehet eljuttatni Szervezőkhöz:

elküldeni a Jelige: „Jöjjön velünk moziba” játék, Budapest 1554 Budapest Pf. 126.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges a pontos név, lakcím és értesítéshez az email cím megadása.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

100 db páros belépőjegy az Utódok című filmre. (Nyertesenként 1 db páros jegy.)

Helyszín és időpont:
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Mammut II.

A vetítés kezdete: 2012.02.28. 19.00, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben, a beengedés lista alapján történik.

A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

7. Nyertes értesítése

A nyertest emailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett (amennyiben szükséges). 

8. Adatkezelés

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adatai a Szervező (a Sanoma Media Budapest Zrt. mint játékszervező) adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek kiértesítése és az adóterhek átvállalása céljából, legfeljebb a sorsolást követő 30 napig.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Szervezők a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősség kizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért, értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Sanoma-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Sanoma a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2012.01.30.

 

Megosztás Facebookon