Nyugdíjas búcsúztató

finomsüti
Létrehozva: 2004. június 22. 14:45
Sziasztok! Kérek egy kis segítséget! Hol találok az interneten nyugdíjas búcsúztató szöveget? Segítsetek! Köszi előre is!
24 hozzászólás
 1. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:1224.
  kísérjen az öröm,/kerüljön a bánat,/siker koronázza/további munkádat.
 2. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:1123.
  töröld le könnyedet/kisírt szemedben mosoly/legyen és derű,/minden nap kezudődik valami,/valami nagyszerű/valami gyönyörű
 3. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:1022.
  találkozás és búcsúzás/az élet annyi csak/valaki jön, valaki megy,/s az emlék megmarad.
 4. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:1021.
  az emlékezéshez nem emlék,/hanem szeretet kell,/s a kit szeretünk,/azt nem felejtjük el/
 5. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:0820.
  DE JÓL HASZNÁLHATÓ TOVÁBBI VERS: kOCSI GABRIELLA: VISSZATÉREK/jUHÁSZ GYULA: bÚCSÚ/SZABÓ lŐRINC: a KIMONDHATATLAN/rEMÉNYIK SÁNDOR: aKAROM/cSORBA gYŐZŐ: fAÜLTETŐa.a MILNE: tAVASZI REGGEL
 6. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 20:0519.
  AZ IDŐ MEG NEM ÁLLaz idő egy percre meg nem áll,/sajnos az senkire sem vár./eltemeti megint tavaszt, nyárt, őszt, telet./gyermekkort és ifjúságot, boldogságot, könnyet./-/oly kegyetlen sokszor, meg kellene állni,/édes mosoly után még másikat várni/de az óramutató lassan-lassan jár,/és az örömet bánat várja már./-/jó lenne, ha várna rügyfakadáskor,/ibolya, akácfa áés rózsanyíláskor./vagy az izzó nyáron, kalászsárguláskor,/vagy talán az őszi szép lombhullatáskor./-/óh de jó is volna, ha egyszer megállna,/édes boldog percek, ha a szív nem fájna./mikor úgy érezzük, jó volna így élni,/viruló tavaszba rózsák között járni./-/de ő kegyetlen, nem áll meg soha/reggeli virulást temeti alkonya./tavaszt, nyárt, és az őszt befedi a hideg tél,/így lassan lassaskán gyermek lesz anya és férj./-/gondtalan napjaid gondterheseklesznek,/fekete fürtjeid fehéret festenek./arcunknak rózsái lassan lehervadnak,/szép ifjú álmaink mind hátul maradnak./-/mind, mind édes emlék néha visszajárnak,/úgy tűnnek fel sokszor, mint valami álmok,/és az élet rendje, az idő meg nem áűll,helyünkre új ember, új ifjúság vár.6 A VERS NAGYON SZÉPEN MEGJELENÍTHETŐ KÉPEKKEL POWERPOINTOS BEMUTATÓ FORMÁJÁBAN, A MEGFELELŐ HELYEKEN A BÚCSÚZÓRÓL RÉGI ÉS ÚJ KÉPEKKEL.
 7. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:5718.
  BÓDY IRÉN: AZ IDŐ VONATÁNegy pálya útja véget ér,/a gyorsvonat megáll,/s a búcsúzó útitárs/más vonatra száll./az idő vonatán/lassan döcög tovább,/s ha kinéz ablakán,/nem fut el úgy a táj,/ahogy elfutott az ifjúság/ha az ember a múlba egyszer visszanéz,/szeretné újraélni mindazt, ami szép./lassítaná az időt, s megállítaná a legszebb perceket,/de az idő kerekét megállítani nem lehet,/amilyen hosszú volt az út/annyi szépet rejt a múlt!/ahogy este a nap leszáll/úgy válik múlttá a jelen,/míg pirkad a hajnal,/a jövő csak sejtelem/az ember a múltba ezerszer visszanéz,/könnyűnek látszik a búcsúzás,/de búcsúzni mindig nehéz/
 8. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:5217.
  NEHÉZ OKOSAN SZERETNIegy kis virág is okozhat nagy zavart/néhány ostoba szó szörnyű bajt./valami elszorul legbelül/és úgy szorít, hogy az ember menekül./-/nehéz úgy szeretni, ahogyan kell/amit a másik örömmel elvisel./nehéz szeretni okosan, józanul,/szeretni, sajnos, senki nem tanul./ -/Távol tart egy félénk mozdulat/s a vallomáshoz nincsenek szavak/valahogy mindog rosszkor érkezünk/és néha magunk elől is megszökünk./-/nehéz úgy szeretni, ahogy az jó/ahogy az örömmel elfogadható/nehéz szeretni okosan, józanul/szeretni, sajnos, senki nem tanul/-/Búúcsúzunk tőled, de látunk még talán/isten hozzád, gondolj néha ránk./ -/aközeledés is félreérthető/s a hazugság is lehet megnyerő/néha túlérzékenyek vagyunk,/máskor meg a büszkeség a bajunk./-/Nehéz úgy szeretni, ahogyan kell,/amit a másik örömmel elvisel./nehéz szeretni okosan, józanul/szeretni, sajnos, senki nem tanul./-/Búcsúzunk tőled, de látunk még talán/isten hozzád, gondolj néha ránk/
 9. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:4616.
  ÖTVEN FELETTHa azt hiszed:/delelő után alkony következik,/tévedsz./a verőfényes délután közbe esik./ - / Ha azt hiszedÍ:/a virág ősszel múlik el,/tévedsz./a télben megpihen, s tavasszal új életre kel./ - /Ha azt hiszed:/észrevétlen, lassan éghetsz el,/tévedsz./a gyertyacsonk is nagy lánggal lobban el./ -- /Ha azt hiszed:/a világ szépségei neked már nem ragyognak,/tévedsz./az ismeretlent a holnap ígéri szebbnek, jobbnak./
 10. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:4315.
  Várnai zseni folytatás:csak kkitartás - kip-kop...pontosan,/holnap sikerül minden biztosan/a félúton, szívem, jaj, meg ne állj,/kip-kop...tovább is híven kalapálj/a hegynek fol kicsit nehéz az út,/szív kell hozzá, de aki odajut,/a csillagok közt csillagként ragyog.../csak este, este olyan fáradt vagyok./sose pihentem, nem volt rá jogom.../most meg-megállok s felfohászkodom:/Ó, istenem, kicsit még el ne hagyj!/szegény szívem, te meg szaladj, szaladj,/csak kis kitartás, még egy hős iram,/fussunk dalolva bátran és vígan.../de este már a dal is csak dadog;/altassatok el engem csillagok!
 11. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:4014.
  VÁRNAI ZSENI: SZOLGÁLJ SZÍVEM!csak kis kitartás!-bítatom magam,/még futni kell, még minden messze van./szolgálj, szívem, még kicsit nekem,/jaj, meg ne állj az úton hirtelen/sok a dolgunk még s nem mutathatom,/hogy a harcot már nem bírom nagyon/és este, ha ágyamba roskadok/érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok. - Kicsit nehéz volt, jól tudod, szívem/elkoptunk, de ne sejtse senki sem,/hoiggyék csak azt: az óra jól ketyeg/nem irgalmaznak ám az emberek/csak hajtsd a vért, arcom piros legyen,/frissen induljak minden reggelen,/csak én tudom, ha ágyba roskadok,/estére már milyen fáradt vagyok./ - szemem árkos és ajkam szögletén/a két vonás már mély lett és kemény,/sokat sírtam; eső után a föld/ilyen barázdált, csapzott, elgyötört.../de ha mosolygok, mint ha nap kigyúl/arcom hegy-völgye lágyan kisimul,/csak este, ha ágyamba roskadok/érzem megint nagyon fáradt vagyok./
 12. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:3313.
  Kis lak áll a dallama a következőnek:elszaladtak az évekelszaladtak az évek felettünkcsendes szívvel nyugdíjasok lettünkfölnevelve gyermeket, családotnyugdíjasként éljük a világotnyugdíjasnak nincsen semmi vágyacsakhogy boldog legyen a családjaszeretetben, boldogságban éljengyermekek és unokák körébennyugdíjas klub hova összejárunkbenne szinte otthonra találunklegyen minden együtt töltött órabékesség és öröm hordozójaközülünk már soknak nincsen párjasajnos nincsen aki hazavárjaránk borul az éjszaka magányacsendben ajkunk nyílik csak imáraanyák s apák családot neveltünkjóban rosszban együtt éldegéltünkimátkozzunk kérjük istenünketözvegyen is segítsen bennünketmi lehet a nyugdíjas dakl végelegyen köztünk s a világban békeadjon isten még sok boldog évetbékességet, erőt, egészséget.
 13. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:2912.
  a "Csendes kis legény lakásban" dallamáraÚJRA EGYÜTTrégen látott ismerősökköszöntik ismét egymástújra felcsendül az énekzeng mint a dalos madárzengjen a dal még sokáigmíg csillag ragyog reánklegyen az életünk boldogvárjon még sok öröm ránkvidáman szárnyal az éneknyugdíjasnak lenni szépsegítsük szeressük egymástfogjuk meg egymást kezétvége van a forró nyárnakőszi nap ragyog reámgyorsan elteltek az éveknyugdíjas vagyok ma márminden perc ajándék nekemamit a sorstól kapokhogyha szeretteimmeltölthetem el a napotszeretni kell mindig egymástaz élet csak akkor szépaki tud jóságot adniszívében szeretet él
 14. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:2511.
  de jó dal persze még:Demjén: Kell még egy szóDemjén - Presszer: Elvezsett gyémántokDemjén: jöjj vissza vándorMáté Péter: egyszer véget érDemjén: egyetlenegy percDemjén: valahol régesrégenZámbó Jimmy - Miklósa Erika: Miért búcsúználAndrea Bocelli - sarah Brigthman: Time to say goodbyeEmberek: A színek majd elszöknekMáté Péter: azért vannalk a jóbarátok
 15. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:1910.
  van néhány álktalam is használt ötlet, amit a múlt héten egy kedves kolléganőnk búcsúztatására dobtam be. nagyonm jól sikerültek.
 16. Torolt_felhasznalo_314123
  Torolt_felhasznalo_314123
  2008. július 15. 19:179.
  múlt héten búcsúztattuk kolléganőnket. én is gondban voltam a megfelelő versek és dalok kiválasztásával. a neten sehol nincs egy hely, ahol ebben a témakörben lehetne igazán kutakodni. így azt gondoltam,amim van megosztom másokkal is. a dalokat akár szívesen el is küldöm, akit jobban érdekel.íme:először a dalok:Demjén ferenc: Mind egy szóra várunkDemjén F: Viszlát tegnapokBay City Rollers: bye, bye baby (igazából ez egy szerelmes dal, dse ha atz illető nem ért angolul, az pont jó, a bye-t meg mindenki érti)Én ezeket használtam most, egyik sem túl közismert, viszont a szövegük teljesen passzol a búcsúztatóhoz.pl:Mind egy szóra várunk, érzem rég.amit nem találtunk eddig még.néha nyelvünkönvan, s mondhatnánk,s úgy elillan, mint a boldogság.a másik:Most új útra lépeknem tudom, hogy miért, mégis félek.cseppet sem a holnaptól, sem a múlttól.rövid volt ez az egész.ti mondtátok vissza ne nézz!egy bőröndbe dobj el mindent, mi belefér!De hol férek én mjad el,ha megtagadtam mindent, ami kell?mától csak egyet mondhatok:viszlát tegnapok!mindegyik dal fenn van a youtube-on és a szövegek a zeneszöveg.hu-n
 17. Torolt_felhasznalo_425601
  Torolt_felhasznalo_425601
  2008. június 15. 14:528.

  Sziasztok!

  Tudnátok sürgősen segíteni nekem pedagógus kolleganőm bucsuztatójára egy jó idézettel, vagy szöveggel?!

  Előre is köszönöm és várom a tippeket!

   

 18. Torolt_felhasznalo_999647
  Torolt_felhasznalo_999647
  2007. október 18. 06:317.
  jj
  előzmény:
  finomsüti (1)
  2004-06-22  14:45
 19. 2007. május 3. 22:136.
  Sziasztok! Tudtok valami jó kis búcsúztató szöveget? Lehet bármi. Köszi.
 20. Torolt_felhasznalo_399829
  Torolt_felhasznalo_399829
  2005. szeptember 28. 13:305.
  Kérlek segítsetek nekemis. Pénteken búcsúztatjuk kolleganőmet és passz. Nem találtam semmit.
  Köszi.
 21. Torolt_felhasznalo_640346
  Torolt_felhasznalo_640346
  2005. június 29. 15:284.
  Tudnátok nekem is segíteni ha sikerült valamit találni?
  Köszönöm
 22. Torolt_felhasznalo_154325
  Torolt_felhasznalo_154325
  2005. március 31. 14:313.
  Találtál? Ha igen kérlek segíts nekem is. Köszi
  előzmény:
  ica1961 (2)
   
 23. 2004. december 12. 18:422.
  Nagyon szeretnék egy ünnepi műsorösszeállítást ezen témából. S. O:S
  előzmény:
  finomsüti (1)
   

Legnépszerűbb cikkek