nlc-logo

Engedélyezi, hogy az nlcafe.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.

Aktuális
Nagy Életmódváltás Program pályázat

Nagy Életmódváltás Program pályázat

A Nők Lapja magazin idén is meghirdeti a Nagy Életmódváltás Programot. Csatlakozz hozzánk!
NLCafé
f Ajánlom

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett Nagy Életmódváltás Program pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton csak nagykorú, belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy az érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
  • kiskorúak

 

2. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton, hogy a Nők Lapja 2015/17-es lapszámában megjelenő Nagy Életmódváltás Programon:

 

A két feltételnek együttesen kell teljesülnie:

– postán vagy emailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, motivációs levéllel és a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével jelentkezik és

– postán beküldi a helyes megfejtést a Nők Lapja magazin 2015/17-es lapszámában található felhívás tudás alapú kérdésére, a lapból kivágott nyereményszelvényen.

 

Jelige: Nagy Életmódváltó Program 3.

email: nleletmod@centralmediacsoport.hu

posta: 1554 Budapest Pf. 126

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

1. számú melléklet

NYILATKOZAT

A NŐK LAPJA NAGY ÉLETMÓDVÁLTÁS PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRŐL

 

Alulírott

név

szül hely, idő

lakcím

 

jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Kiadó) szervezésében 2015. április 22. és október 18. napja között megvalósuló Nők Lapja Nagy Életmódváltás programjában (továbbiakban: Program) történő részvételi szándékomat.

Kijelentem, hogy Programra történő jelentkezéssel a http://www.nlcafe.hu/noklapja/20150421/nok-lapja-eletmod-palyazat weboldalon elérhető részvételi feltételeket elfogadtam, az abban foglaltakat az alábbiakban rögzítettekkel kiegészítve illetve pontosítva – magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

 

1. Vállalom, hogy

2015. május 31.

2015. október 18.

és nyertességem esetén 2015 októberében (a Kiadó által kijelölt napon) személyesen megjelenek a Central Médiacsoport Zrt. székházában, Budapest, 1037, Montevideo utca 9. szám alatt. Tudomásul veszem, hogy a Kiadónak nem áll módjában ezektől eltérő, pótidőpontokat felajánlani, ezért ezen időpontok elmulasztása esetén a Programban a továbbiakban nem vehetek részt.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az utazással felmerült költségeimet a Kiadó megtéríteni vagy átvállalni semmilyen formában nem tudja.

 

2. Vállalom, hogy a Program ideje alatt havonta egy alkalommal, – minden hónapban, a Kiadó kapcsolattartója által kijelölt napig – az nleletmodny@centralmediacsoport.hu email-címre írásos, képes beszámolót küldök legalább 4500 karakter terjedelemben (továbbiakban: Beszámoló(k)) arról, hogy milyen személyes tapasztalataim vannak a Program kapcsán.

2.1 Amennyiben a Beszámolók, illetve azok egyes részei – beleértve azok szöveges és képi tartalmát is – megfelelnek a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szerzői mű fogalmának, időben és földrajzilag korlátlan, az átdolgozás jogát is magába foglaló, harmadik személynek ingyenesen vagy visszterhesen átruházható, és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló felhasználási jogot engedek a Kiadónak a Nők Lapja időszaki lap és a noklapjamagazin.hu internetes újság keretén belül történő felhasználásra.

2.2 Ezen kívül korlátlan – szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállalok, hogy a felhasználási jog engedéséhez megfelelő jogosultságokkal bírok, – harmadik személynek nincs olyan joga vagy jogosultsága, amely a jelen felhasználási jog engedését kizárná, akadályozná vagy jogellenessé tenné, illetve hogy a szerzői művek átadása és a jelen szerződésben rögzített felhasználása harmadik személy személyiségi jogát, vagy valamely jogszabályi rendelkezést sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sérti.

 

3. Kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a 2015. május 31. és október 18. és nyertességem esetén a Kiadó által aktuálisan kijelölt októberi napo(ko)n a Kiadó által megbízott fotós(ok) által, a Kiadó megbízásából készített képmásaimat Kiadó nyilvánosságra hozza, illetve felhasználja.

 

A felhasználás terjedelme és körülményei:

3.1       A felhasználási jogosultság megadása azzal a kitétellel történik, hogy a fényképfelvételek magáncélú felhasználásának jogát fenntartom.

3.2       A fényképfelvételeket Kiadó a “Nők Lapja Nagy Életmódváltás program” –hoz kapcsolódó nyomtatott vagy internetes média megjelenésekben használhatja föl, beleértve a Program bármikor megvalósuló promócióját is.

3.3       Kiadó jogosultsága korlátlan számú felhasználásra vonatkozik.

3.4       Tudomásul veszem, hogy az elkészült fényképfelvételekből Megrendelő választja ki az általa használni kívánt fotókat, és Megrendelő a fényképfelvételeket szakszerű utómunkának aláveti, illetve azokat manipulálhatja.

3.5       Azon fényképfelvételeket, amelyek vonatkozásában a nyilvánosságra hozatal lehetőségét kifejezetten kizárom, Megrendelő semmilyen módon nem használhatja föl.

3.6       A fényképfelvételek csak a közvélemény által nem elítélhető vagy kifejezetten pozitív kontextusban használhatók fel, azok félreérthető tárgyú vagy tartalmú megjelenésben nem közölhetők.

 

4. Kijelentem továbbá, hogy Kiadótól a jelen nyilatkozatban rögzített felhasználási jogosultságokért sem jelen nyilatkozat aláírásakor, sem a későbbiekben semminemű anyagi és nem anyagi ellenszolgáltatást nem kérek és nem kapok.

 

5. A jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom a Programban történő részvétellel kapcsolatosan megadott valamennyi személyes adatom, jelen Nyilatkozatban rögzített célból történő, Kiadó és a Programban résztvevő dietetikus szakértők (Faragó Annamária és Bodnár Enikő magánszemélyek), mint adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelésére a korábban elfogadott részvételi feltételekben foglaltakon túl a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója (link: http://centralmediacsoport.hu/Company/Adatkezelesi-tajekoztato ), valamint jelen Nyilatkozat rendelkezései irányadók. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006.

 

6. Nyugtázom, hogy naptári havonként egy alkalommal elektronikus levélben kérhetek tanácsadást a számomra a Kiadó által kijelölt dietetikus szakértőtől, mely tanácsadásnak alapját képezik az általam a személyes találkozó alkalmával kitöltött “Adatlap dietetikai tanácsadáshoz” dokumentumban foglaltak, illetve amennyiben igénybe kívánom venni a szakértők segítségét, a program során vezetett táplálkozási napló (amely az aktuális hetek szerdai, pénteki és vasárnapi étrendjeit tartalmazza).

 

7. Amennyiben a Program során rajtam elvégzett orvosi vizsgálatok eredményeképpen olyan információ birtokába jutok egészségemet, fizikai állapotomat illetően, amely a Programban történő részvételemet érintheti, vagy a dietetikai tanácsadás módosítását tenné szükségessé, de az erről szóló tájékoztatást Kiadó felé elmulasztom, az ebből fakadó esetleges egészségügyi problémákért kizárólag engem terhel a felelősség.

 

8. Tudomásul veszem, hogy a Program nyertesének kiválasztása az alábbi pontozási rendszer segítségével történik. Az elérhető maximum pontszám: 100 pont. A legtöbb pontot elért három pályázó nyeri a díjakat.

8.1 Testsúlyának arányában hány százalékot fogyott, mennyit csökkent a testzsír százaléka, illetve a comb-, has-, derék körfogata? (ezen adatokból képlet segítségével képzett, maximum 50 pont)

8.2 Mennyire éreztük motiváltnak, kitartónak, mennyire volt aktív a program során (pl. írásos beszámolók)? Mennyire ítéli a zsűri valódi életmódváltásnak a pályázó eredményeit – vagyis azt, hogy vajon képes-e a pályázó arra, hogy nemcsak a verseny idejére, hanem hosszútávon is megtartsa az elkezdett új életmódot? (maximum 50 pont)

A 8.2 pontban írt pontszámról a zsűri dönt: Vékási Andrea, főszerkesztő; Faragó Annamária, és Bodnár Enikő dietetikus szakemberek, mely döntés alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. Pontszámazonosság esetén szintén a zsűri dönt a nyertes személyéről.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyertes pályázó az előzetesen megadott időpontban nem jelenik meg, nyereményre való jogosultságát elveszti, és a zsűri pótnyertest választ.

 

9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek nem felelek meg, a Programban a továbbiakban nem vehetek részt. A Programból történő kizárásról a Kiadó külön értesítést küld. Amennyiben bármely okból úgy döntök, hogy a Programban a továbbiakban nem kívánok részt venni, arról Kiadót haladéktalanul értesítem.

 

Budapest, 2015. április 20.

 

                                                                                  ……………………………………..

                                                                                                          aláírás

 

Megosztás Facebookon