Munka- vagy megbízási szerzõdés?

Kövess minket a facebookon!

f Ajánlom
Gyakori jelenség, hogy a cégek a munkajog szigorúbb szabályait és a magasabb költségeket elkerülendõ nem munkaszerzõdést íratnak alá az új munkatárssal, hanem inkább megbízási vagy vállalkozási szerzõdést.
2003. 02. 01. |

Kövess minket!

f Ajánlom

A gazdaságosság nem lehet kizárólagos szempont. Van olyan eset, amikor jogszabályt is sérthet, ha a felek munkaszerződés helyett a megbízási vagy a vállalkozási szerződést választják. Ráadásul ez a jelenség feltehetően erősödni fog, hiszen a Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásából adódó kötelezettségek következtében várhatóan szigorúbbá válnak a munkavállalókat védő szabályok - például a munkaidőre vonatkozóan.
A megbízási szerződésre nem a munka törvénykönyve szigorú szabályai, hanem a polgári törvénykönyv jóval nagyobb szabadságot engedő rendelkezései vonatkoznak, ezektől a felek egyező akarattal el is térhetnek. A megbízással tehát ki lehet zárni a munkajognak többek között a munkaidőt, a munkabért, a túlmunkát, a felmondást szabályozó rendelkezéseit.

Kedvelt megoldás a megbízási szerződés azért is, mert jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhek. Ráadásul a munkáltató fizethet kevesebbet is, mint a minimálbér, méghozzá a tb-járulékfizetés terhe nélkül.  A dolgozók általában azért egyeznek bele a megbízásos jogviszonyba, mert így költségeik elszámolása révén magasabb jövedelemhez juthatnak. Számolniuk kell azonban azzal, hogy így viszont kikerülnek a munka törvénykönyve védelme alól.


Hogyan határolható el egymástól a kettő?

A bírói gyakorlat több ízben is megállapította, hogy a jogviszony minősítése nem elnevezésétől, hanem a ténylegesen elvégzett munka jellegétől és persze a felek valódi akaratától függ. Annak eldöntésére, hogy egy adott foglalkoztatásra irányuló szerződés munka- vagy megbízási szerződés, a tartalmi elemeket, illetve a munka jellegét kell vizsgálnunk, különösen a következőket:
A megbízási szerződés: Ennek alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni, a megbízást pedig a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíteni. Ebben az esetben tehát egy meghatározott ügyre irányul a kötelezettségvállalás, a munkát ennek érdekében fejti ki a megbízott.


Egyértelműen megbízásról beszélhetünk, ha rövidebb időn át, nem meghatározott munkahelyen és munkaeszközzel, nem adott időbeosztásban kell végezni a feladatot, a megbízó nem ad részletekbe menő utasítást, és a feladat elvégzésekor egy összegben díjazza a munkát.
A munkaszerződés: Munkaszerződés alapján a munkavállaló a munkáltatótól függőségben, annak szervezeti rendjébe tagozódva végzi a munkáját, nem a saját, hanem a munkáltató érdekkörében és kockázatára. A munkavégzés a munkáltató irányítása alatt, rendszeres díjazás ellenében folyik. 


Semmiképpen nem köthető ennek megfelelően megbízási szerződés, hanem csakis munkaszerződés, amennyiben a foglalkoztatott hosszabb időn át, rendszeresen, részletes munkáltatói utasítások alapján, adott munkahelyen és munkaidőben, havi díjazás ellenében fejti ki tevékenységét.
A nem megfelelő (színlelt) szerződés alapján történő foglalkoztatásnak egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során lehetnek kellemetlen következményei, illetve akkor, ha a dolgozó jogai védelmében bírósághoz fordul. Ilyenkor a munkáltatóra egy ellenőrzés során bírságot róhatnak ki. A bírság kiszabásakor a felügyelőség azt veszi figyelembe, milyen időtartamú volt a jogellenes állapot, milyen hátrányt okozott és hány munkavállalót érintett.

Olvass tovább

Hozzászólások

Csendike+ 2014-09-20 18:42

Megbízási szerződésnél egyik sem jár.

kis gyula 2014-09-20 18:24

Jár-e szabadság és táppénz??

Nők Lapja Cafe 2014-09-20 18:24

Gyakori jelenség, hogy a cégek a munkajog szigorúbb szabályait és a magasabb költségeket elkerülend? nem munkaszerz?dést íratnak alá az új munkatárssal, hanem inkább megbízási vagy vállalkozási szerz?dést.

Nők Lapja Café: Munka- vagy megbízási szerz?dés?