Családi pótlék, iskoláztatási támogatás

Kövess minket a facebookon!

f Ajánlom
A családi pótlék és az iskoláztatási támogatás a nevelési ellátások közé tartozik. Mindkettõ jövedelmi viszonyoktól függetlenül jár a jogosultaknak. Bármelyik szülõ igényelheti az ellátásokat együttes nyilatkozatuk alapján.

 Személyesen is feltehetik kérdéseiket a Szociális és Családügyi Minisztérium Ügyfélszolgálati irodájának
A minisztérium honlapjának címe: www.meh.hu/szcsm
E-mail: lakossag@mum.x400gw.itb.hu
Ügyfélszolgálati iroda: 1051 Budapest, Akadémia u. 7. Telefon: (1)311-8016. Itt a juttatásokkal kapcsolatos kérdéseket taglaló, részletes tájékoztató füzetet is lehet kapni.
Egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás: (1)332-3100, 1234-es mellék
Szociális, gyermekvédelmi és munkajogi tájékoztatás (1)332-3100, 1128-as és 1615-ös mellék.
A GyeD folyósításával és kiszámításával kapcsolatos kérdésekkel a megyei Egészségbiztosítási Pénztárat érdemes megkeresni.
 

 

 

 

 

 

Családi pótlék
Az ellátásra a vérszerinti, az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt lő házastárs, a nevelőszülő és a gyám jogosult saját háztartásában nevelt, még nem tanköteles gyermek után. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után a támogatási forma a tanköteleskor elérése után is folyósítható. Jár továbbá a vagyonkezelői joggal felruházott gyámnak, illetve a szociális intézmény vezetőjének is az intézményben elhelyezett gyermek után.
Tartósan betegnek illetve súlyosan fogyatékosnak az a gyermek minősül, aki 18 évesnél fiatalabb, és a 17/1990.(V.8) SZEM rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, illetve aki fogyatékossága miatt állandó felügyeletre szorul. Tizennyolc évesnél idősebb személy után is jár családi pótlék, ha munkaképességének legalább 67%-át elvesztette.
Ha a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek állapota javul, s ezért nem jár már a családi pótlék, a jogosultság megszűnését követő hónaptól már új összeggel folyósítják a nevelési ellátást, feltéve, ha ennek egyéb feltételei fennállnak.

Iskoláztatási támogatás
A gyermek tankötelessé válásának évében, október első napjától a családi pótlékra való jogosultság megszűnik, helyette iskoláztatási támogatás jár, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve ha gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll.
Az iskoláztatási támogatás tanköteles, illetve már nem tanköteles, de alap- vagy középfokú közoktatási intézmény tanulója, és huszadik életévét még nem töltötte be. Felsőoktatási intézmény hallgatója után nem jár támogatás, még abban az esetben sem, ha még csak 18 éves.
Tankötelesnek az a hat és tizenhat év közötti gyermek minősül, akit az iskola igazgatója annak nyilvánított. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultságot a közoktatási intézmény vezetője igazolja a megfelelő formanyomtatványokon. Ha a szülő vagy gyám nem biztosítja a gyermek tankötelezettségének teljesítését, akkor a települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági jogkörében eljárva megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy a családban jelentkező nevelési probléma megoldásához segítséget nyújtson.
A szülőnek a tankötelezetté válás évében szeptember 30-ig be kell nyújtania az iskolalátogatási bizonyítványt a családi pótlékot folyósító szervhez, amely ezt követően a családi pótlék helyett ugyanolyan összegű iskoláztatási támogatást folyósít. A szülő feladata az is, hogy a tankötelezettség megszűnésének hónapjában a tanulói jogviszony fennálltát, ezt követően minden év szeptember 30-ig a gyermek tanulmányainak folytatását igazolni kell.
Az iskoláztatási támogatás a tanulói jogviszony szüneteltetése idején is jár.

Milyen összegű a nevelési ellátás?
A családi pótlék és az iskoláztatási támogatás összege a gyermekek számától függ. A megállapításnál az számít gyermeknek, aki vérszerinti, örökbefogadott vagy nevelt, s aki után a szülő nevelési ellátásra jogosult, illetve az, aki közoktatási intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
– egy gyermekes család esetében 3800 Ft
– egy gyermekes egyedülálló esetén 4500 Ft
– két gyermekes család esetén gyermekenként 4700 Ft
– két gyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 5400 Ft
– három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként 5900 Ft
– háromgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 6300 Ft
– tartósan beteg, fogyatékos gyermek után 7500 Ft
– intézményben vagy hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után 5400 Ft
Egyedülállónak nem csupán az számít, aki valóban egyedülálló, hanem például a következők is:
– akinek a férje, élettársa sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít;
– ha saját maga vagy házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs;
– továbbá aki vakok személyi járadékában részesül, rokkantsági nyugdíjas, rendszeres szociális segélyben részesül stb. Az egyedülállóságot, illetve az ide sorolt állapotokat a megfelelő okmányokkal igazolni kell az igény benyújtásakor.
– A külföldön tartózkodó szülő csak akkor kaphatja ezeket az ellátásokat, ha három hónapnál rövidebb ideig tartózkodik külföldön.

Olvass tovább

Hozzászólások